poniedziałek, 24 marca 2014

Wiosna ah, to Ty :)

Ciągłość i regularność zajęć - warunkiem sukcesu. Z Michałem wdrażamy nowe elementy do hipoterapii neurofizjologicznej, bo nasz pacjent wykazuje ciągłą poprawę funkcji.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz