czwartek, 10 lipca 2014

Cukrzyca

Świadomość dotycząca hipoterapii jest jeszcze w Polsce niewielka, chociaż wzrasta zaiteresowanie tą formą terapii przy różnych problemach zdrowotnych. Na Wrocławskiej Politechnice, przy współudziale naukowców z AWF Wrocław  skonstruowano mechaniczne siodło, które służy w ośrodku w Mikoszowie. Jak pokazuje z  poniższyc abstrakt jego zastosowanie mogłoby być szerokie, niestety powszechnie stusuje sie  je tylko w terapii dzieci. Cukrzyca jest jednym ze wskazań do hipoterapii. Ważna jest kontrola lekarska i określenie zasad tej formy terapii. W tym celu konieczna jest wizyta u DIABETOLOGA, a  także (jeśli występują już powikłania) u innych, wskazanych przez niego specjalistów (dermatolog, kardiolog, ortopeda).

Zastosowa]nie mechanicznego siodła w terapii cukrzycy typu 2 u osób starszych.
Dzieci z cukrzycą nie muszą rezygnować z marzeń o sporcie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz