środa, 24 września 2014

Hipoterapia oparta na neurofizjologii

      Hipoterapia neurofizjologiczna to metoda rehabilitacyjna stosowana  między innymi dla Pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Wykorzystuje plastyczność rozwojową, pamięciową i kompensacyjną do budowania nowych połączen nerwowych. Tym samym poprzez długotrwałe i ciągłe powtarzanie określonych wzorców poprawia zaburzone funkcje. Poprawia lub uczy stabilizacji centralnej, stymuluje miednicę do prawidłowego wzorca ruchu podczas chodu, koduje prawidłowy wzorzec chodu dla całego ciała, wygasza przetrwałe odruchy, obniża lub podnosi napięcie mięśniowe, poprawia równowagę i koordynację. Warto jest wspomagać terapię elementami innych metod  np. PNF czy  Bobath.
Ale i tak najważniejszy jest dobrze dobrany do potrzeb Pacjenta koń o prawidłowej motoryce.
Taki rodzaj terapii proponujemy Pacjentom:

  • po urazach czaszkowo mózgowych,
  • po udarach,
  • z zaburzeniem neurologicznym typu MPD i innych porażeniach  i niedowładach, 
  • z dystrofią mięśniową,
  • SM

Na hipoterapię kieruje lekarz neurolog lub/i ortopeda. Orzeka o braku przeciwskazań do rehabilitacji tą matodą. Warto skonsultować się  z fizjoterapeutą prowadzącym, który najlepiej zna nasze możliwości funkcjonalne. Istnieją również przeciwwskazania z którymi warto się zapoznać (zakładka HIPOTERAPIA)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz