Inne metody

PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu - to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu. Chory  postrzegany jest całościowo, w terapii  wykorzystywana jest zachowana umiejętność i siła, którą pacjent posiada. Jest to gwarantem bezbolesnej terapii opartej w pełni na naturalnych możliwościach fizjologicznych organizmu. Pacjent jest  partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania. To on ustala cele terapii. Terapeuta ma w tym wypadku rolę doradczą. 
Metoda ta jest stosowana m. in. w rehabilitacji neurologicznej (udary ,SM itd) i ortopedycznej (po urazach, amputacjach itd.)etc.

HALLIWICK - nauka niezależnego poruszania się w wodzie i pływania.

KINESIOLOGYTAPING  - sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu wykorzystania możliwości kompensacyjnych organizmu. Pomocna w terapii bólu, korekcji układu powięziowego, reedukowaniu czynności ruchowych itp.

Funkcjonalny Trening Powięziowy - sprawdza się  w treningu sportowym, jak i w gimnastyce ogólnousprawniającej dzieci, dorosłych i osób starszych chcących poprawić swoją "elastyczność". 

MASAŻ - klasyczny (całościowy i częściowy), relaksacyjny, profilaktyczny pleców, izometryczny, odchudzający, masaż stóp itp...