Informacje dla Pacjenta

1. Aby przystąpić do zajęć musimy  mieć AKTUALNE  orzeczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć z hipoterapii.
3. W trakcie zajęć wskazane jest posiadanie na głowie nakrycia ochronne (toczek, kask jeździecki lub rowerowy).
4. Podczas przebywania na terenie Placówki, gdzie odbywają sie zajęcia, bezwzględnie przestrzegamy panującego tam regulaminu. Konie zawsze mają pierszeństwo - czy poruszamy sie pieszo czy samochodem.
5. Termin i czas zajęć ustalany jest wspólnie z terapeutą.
6. Obowiązują karnety - dostępne u terapeuty.
7. Nieobecności nie są uwzględniane w  rozliczeniu.
8. Jest możliwość odrobienia zajęć po ustaleniu z terapeutą.